Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši svaté v 9.00 prožijeme přijetí nových ministrantů do služby u oltáře.

Pondělí: památka sv. Hedviky, řeholnice. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme za každou pomoc. 

Úterý: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Středa: svátek sv. Lukáše, evangelisty. Zveme na promítání fotek z letošního mezinárodního setkání skautů v J. Koreji, nazvané Jamboree, akce začíná v 19.00 ve Vojtěšce.

Sobota: Arcidiecézní pouť prvokomunikantů, kteří přijali nebo poprvé přijmou Eucharistii. Pozvání do katedrály platí i pro všechny kněze, katechety a celé rodiny. 

Neděle: Den modliteb za misie. V naší farnosti prožíváme misijní neděli vždy na jaře. Ale připojujeme se k úmyslu celé církve. Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti.

V neděli 29. října 2023 mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha