Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V rámci duchovních cvičení konventu můžeme prožít od 19. do 23. února slavení eucharistie v 7.00 spojené s denní modlitbou církve (mši svatou s ranními chválami). V těchto dnech v 7.00 celebruje jezuita P. Petr Vacík.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha