Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý po něčem toužíme. Toužíme-li po Bohu, mohou nám padat do cesty překážky pochybností, zda nás opravdu Bůh miluje, jak říká.

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Matouš 11, 28)

K Ježíši Kristu můžeme přijít kdykoli a s čímkoli, takoví, jací jsme, a on nás neodmítne. V Ježíši se touha mění ve skutečnost a pochybnost ve víru!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha