Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý po něčem toužíme. Toužíme-li po Bohu, mohou nám padat do cesty překážky pochybností, zda nás opravdu Bůh miluje, jak říká.

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Matouš 11, 28)

K Ježíši Kristu můžeme přijít kdykoli a s čímkoli, takoví, jací jsme, a on nás neodmítne. V Ježíši se touha mění ve skutečnost a pochybnost ve víru!