Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O těchto svátcích si přejeme, protože Bůh nám dopřál sám sebe. Bůh je s námi. Je s námi?

Dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo „Bůh s námi“ (Matouš 1, 23)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha