Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý potřebujeme vzor, oporu, příklad. Hledáme je v rodičích, na školách, v těch, kteří nás vychovali. Celé národy pak potřebují autority hodné úcty. Když se zklameme, vždycky je zde Dobrý Pastýř, který nepracuje za mzdu a na nás mu záleží.

Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Já jsem Dobrý Pastýř. (Jan 10, 9.11)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti