Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý potřebujeme vzor, oporu, příklad. Hledáme je v rodičích, na školách, v těch, kteří nás vychovali. Celé národy pak potřebují autority hodné úcty. Když se zklameme, vždycky je zde Dobrý Pastýř, který nepracuje za mzdu a na nás mu záleží.

Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Já jsem Dobrý Pastýř. (Jan 10, 9.11)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha