Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nezůstat v půli cesty… V polovině doby postní: „Stačí, už nemohu dál…“ TEN, kdo jde s námi při své pozemské cestě pocítil únavu, ale nezůstal stát, dovedl nás ke světlu, k cíli… To je radost, proto IV. neděle je nedělí Radostnou – vidíme červánky světla…

Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. (list Efesanům 5, 8)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha