Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Prosba o požehnání na začátku služby…, to je postoj, který svědčí o víře v Toho, kdo je nad námi. Každý úkol, pověření nechť se koná s pověřením Božím…, to je smysl požehnání, tedy benedikce…

Více pomáhat než vládnout (heslo arciopata Prokopa)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha