Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavnostní mše svatá, která se slaví většinou na Zelený čtvrtek dopoledne v katedrálách, kde sídlí diecézní biskup (katedrála – první kostel diecéze).

Missa chrismatis v naší katedrále slavíme na Zelený čtvrtek v 9.30.

Je to jediná mše svatá před začátkem Svatého třídenní – Tridua. (Některé diecéze z praktických důvodů slaví tuto mši svatou v jiný den před Zeleným čtvrtkem.) Kněží se schází kolem svého biskupa, aby obnovili své kněžské závazky a povzbudili se slovy biskupa (a vzájemnou přítomností) ve svém povolání. Upevňují své kněžství, které vyvěrá ze samotného Krista a jeho služby (Otci, církvi, světu,… ve velikonočním tajemství spásy). Věřící dle svých možností přichází slavit tuto mši svatou se svými kněžími společně kolem svého biskupa. Zároveň je to poděkování za dar kněžství a příležitost k modlitbám o nová povolání ke služebnému kněžství.

Během této bohoslužby biskup posvětí oleje katechumenů, křižmo a olej nemocných. Obřad je vlastní pouze této bohoslužbě a znamená, že všechny svátosti vychází z jedněch rukou Kristových prostřednictvím biskupa, nástupce apoštolů, kterým Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu” (Mk 16, 15). Kněží tak po celý následující rok slaví svátosti ve svých farnostech a společenstvích v jednotě s biskupem. Svěcení olejů znamená jednotu biskupa s kněžími, biskupa s věřícími.

Velikonoce jsou vrcholem naší víry, církevního roku. Velikonoce tedy začínáme slavit od základů církve, v jednotě církve, která se neustále rodí z hostiny (a odkazu) Poslední večeře Páně, Kristova probodeného boku a oslaveného těla Krista vzkříšeného.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha