Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Dobře využívejte času“ (Ef 5, 16). Nemáme nic jiného než právě čas. Všem odpočítává stejně. V dobách utrpení a nesvobody je nadějí pro zkoušené. V dobách svobody je (čas) správně se rozhodovat a moudře rozlišovat. Křesťané mají ještě jeden rozměr času, který nazýváme kairos, tzn. příhodný okamžik (k rozhodnutí) k dobru, lásce, pochopení… 

Kdysi jste byli tmou, ale teď jste světlem v Pánu (list Efesanům 5, 8)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha