Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha Svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází 9 dní přípravy. Novéna – z lat. novem – devět. Jedná se o devět po sobě jdoucích dní inspirovaných biblickou událostí, kdy po Ježíšově nanebevstoupení apoštolové setrvávali na modlitbách devět dní, pak na ně sestoupil Duch Svatý (Sk 1, 14).

Letošní téma je přímočaře zaměřeno na obsah svátku Letnic – sedm darů Ducha Svatého.

Jde o pásmo modlitby, zpěvů, čtení textů, rozjímání, ticha.

Každý večer od 30. května do 7. června 2019 ve 20.00 v bazilice.

1. den (30. 5.) – dar moudrosti

Přijď, ó Duchu svatý, otevři naše srdce, aby lidské dovednosti a prostředky vedly vždy k věčnému cíli v Božím království.

2. den (31. 5.) – dar rozumu

Přijď, ó Duchu svatý, rozjasni naši mysl, abychom ve všech životních situacích nalézali tebe a smysl naší životní cesty.

3. den (1. 6.) – dar rady

Přijď, ó Duchu svatý, dej nám poznávat a správně se rozhodovat v dobrém i ve zlém, všechno totiž má svůj čas, abychom i my poznali tvou všemohoucnost.

4. den (2. 6.) – dar síly

Přijď, ó Duchu svatý, posiluj nás v našich lidských slabostech (které se stále opakují), abychom neupadali do depresí a beznaděje.

5. den (3. 6.) – dar umění

Přijď, ó Duchu svatý, nauč nás vidět ve tvém stvoření umělecké dílo, které jsme povoláni chránit, abychom zachovali život svůj i našich dětí.

6. den (4. 6.) – dar zbožnosti

Přijď, ó Duchu svatý, otevři naše srdce k modlitbě, ty nám neustále nasloucháš, dej nám pevnou vůli setrvat v tobě, a tak neustále naslouchat i tobě.

7. den (5. 6.) – dar bázně Boží

Přijď, ó Duchu svatý, otevři nám zrak, abychom viděli jen tebe jako jediného a pravého Boha, jedinou spolehlivou volbu na dnešním tržišti světa.

8. den (6. 6.) – Přijď, ó Duchu svatý, Světlo našeho života, co je temné, projasňuješ.

9. den (7. 6.) – Přijď, ó Duchu svatý, Lásko našeho života, co se zdá být mrtvé, oživuješ.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha