Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 19. června 2019 zemřel P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor-administrátor opatství Rajhrad. Pohřeb se koná 27. června 2019 ve 14.00 v Rajhradě u Brna. Pro zájemce bude vypraven autobus. Je třeba se přihlásit v sakristii v Břevnově nebo na Bílé Hoře. Cena za cestu bude mezi 200-300Kč. Platí se na místě. Odjezd autobusu byl stanoven na 9.00 z parkoviště před branou areálu kláštera.