Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Končí doba vánoční. Po všech bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku. Jsou čtyři možné způsoby, jak přispět. Příspěvek v hotovosti dáváme zde v kostele pouze do označených kasiček. Farní charita získá 65% z vybrané částky, kterou letos věnujeme na Fond ohrožených dětí. Děkujeme za vaši štědrost!

Úterý: v 15.00 mše svatá zaměřená na seniory. V 19.00 v Sýpce přednáška Daniela Korteho o stále aktuálním díle Erasma Roterdamského: O výchově křesťanského vladaře.

Pátek: mše svatá v 18.00 o Duchu svatém za dobrou volbu hlavy státu.

Sobota: 1030. výročí posvěcení kláštera. Mše svatá bude pouze v 18.00.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti. Po mši svaté setkání pro děti a rodiče. Povídání o pomůckách pro děti, prezentace tzv. misálků pro děti. To vše ve farní místnosti.

V sobotu 21. ledna 2023 se koná farní ples v sále Na Marjánce. Začínáme v 19.00! Lístky jsou k dostání na Infocentru kláštera, případné rezervace na internetových stránkách.

Pokračujeme ve sbírce Svíčky pro Ukrajinu – „okopové svíčky.“ Jedná se o pomoc pro mrazy sužované vojáky a všechny, kdo jim pomáhají. Co sbíráme? Svíce, nedopalky svíci a plechové konzervy spíš nižší běžné velikosti. Z tohoto se vyrábějí tzv. okopové svíce. To vše můžeme odkládat do krabice vzadu v bazilice. 

Podrobné informace ke všemu dění na obvyklých místech.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha