Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Využijme poslední možnosti ke svátosti smíření. Od Zeleného čtvrtku do Pondělí velikonočního se nezpovídá.

Úterý: mše svatá v 15.00 zvláště pro seniory.

Zelený čtvrtek: ranní mše v bazilice nebude. Dopoledne se koná pouze v katedrálách mše se svěcením olejů, v naší katedrále začíná Missa chrismatis v 9.30. V 17.00 mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře. 18.00 mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice. V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

Velký pátek: (den přísného půstu). V bazilice možnost soukromé adorace od 8.00 do 20.30. V 10.00 modlitba křížové cesty s našimi skautskými oddíly na Strahově, začátek je v 11.00 u strahovského kláštera. 15.00 Velkopáteční obřady v bazilice. 17.00 Velkopáteční obřady na Bílé Hoře. 19.00 denní modlitba církve v bazilice – modlitba se čtením Bílé soboty.

Bílá sobota: V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 12.00. Ve 20.00 velikonoční vigilie na Bílé Hoře. 20.30 velikonoční vigilie v bazilice.

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude kostel otevřen k adoraci, prosíme, abyste se zapisovali na modlitební stráž vždy po hodinách v sakristii. Děkujme. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 8.00 a 10.00 v bazilice, 11.00 mše svatá na Bílé Hoře, všechny dopolední bohoslužby s žehnáním pokrmů. 18.00 mše svatá v bazilice, zpívá náš chrámový sbor, Mše D dur Antonína Dvořáka.

Velikonoční pondělí: pořad bohoslužeb jako v neděli, v 9.00 mše svatá zaměřená na rodiny s dětmi.

V úterý 11. dubna 2023 v 19.00 zveme na další setkání nad Biblí ve Vojtěšce.

V neděli 16. dubna 2023 mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha