Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V Břevnově se opíráme o dva příklady a vzory lidské statečnosti a pravdivosti. Muž, mnich a vyznavač Benedikt (6. stol.) nabízí řád života v neuspořádané době… Dívka, panna a mučednice Markéta (4. stol.) projevila v mladistvém věku statečnost navzdory pronásledování. Benedikt a Markéta mohou být inspirací i pro život v 21. století…

Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky (kniha Přísloví 3, 6)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha