Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní posvícení se neslo v duchu evangelizace. Večerní bohoslužby v naší bazilice v sobotu a neděli skýtají příležitost úkrytu před hlukem kolotočů vně klášterního areálu. Na účasti bylo znát, že „se něco děje“ jednak kolem kláštera, ale v danou hodinu i v bazilice. Průběh bohoslužby do jisté míry zohledňoval tyto náhodně příchozí. Jakýsi výsledek se dostavil při svatém přijímání (communiu), kdy po výzvě si asi 15-20 lidí přišlo pro požehnání. Uvidíme, co bude dál… Každopádně i tak Bohu díky za ně.