Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 9.3. se v sále Na Marjánce uskuteční tradiční ples organizovaný našimi oddíly. Každý rok se na těchto plesech schází početná skupina břevnovských farníků a nejinak tomu bude i letos. Proto vyzýváme všechny, kdo snad váhají, aby přišli, protože ples lze považovat za náš farní a byla by škoda nevyužít další možnosti k neformálnímu setkání i jinde než v bazilice.. Více na www.plesaj.cz

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti