Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 9.3. se v sále Na Marjánce uskuteční tradiční ples organizovaný našimi oddíly. Každý rok se na těchto plesech schází početná skupina břevnovských farníků a nejinak tomu bude i letos. Proto vyzýváme všechny, kdo snad váhají, aby přišli, protože ples lze považovat za náš farní a byla by škoda nevyužít další možnosti k neformálnímu setkání i jinde než v bazilice.. Více na www.plesaj.cz