Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 9.3. se v sále Na Marjánce uskuteční tradiční ples organizovaný našimi oddíly. Každý rok se na těchto plesech schází početná skupina břevnovských farníků a nejinak tomu bude i letos. Proto vyzýváme všechny, kdo snad váhají, aby přišli, protože ples lze považovat za náš farní a byla by škoda nevyužít další možnosti k neformálnímu setkání i jinde než v bazilice.. Více na www.plesaj.cz

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha