Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý 12. listopadu 2013 při mši svaté v 7.00 máme možnost setkat se s členy Papežského díla pro východní církve. Mši svatou bude celebrovat Dr. Alois Kothgasser SDB, arcibiskup salcburský. Není bez zajímavosti, že toto setkání se uskuteční v den památky sv. Josafata.

Svatý Josafat je světec přelomu 16. a 17. stol. Narodil se v dnešní západní Ukrajině. Vstoupil do řádu baziliánů do kláštera ve Vilniusu, kde přijal jméno Josafat. Stal se archimandritou (vyšším klášterním představeným) a nakonec arcibiskupem v běloruském Polocku. Usiloval o prohloubení víry a pozvednutí úrovně duchovních. Byl ubit vrahy v běloruském Vitebsku 12. listopadu 1623. Je pohřben v Bazilice sv. Petra ve Vatikáně.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti