Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně zveme na další setkání nad Božím slovem, tentokráte v úterý 11. března 2014 v 19.00 na faře.