Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Velikonoční Triduum (18. – 20. 4.), tři dny… Tří klíčové dny našeho života. Co bychom udělali, mít už jen tři dny života? Bylo by to obdarování svých nejbližších, rozloučení? Nějaká oběť pro druhé, odpuštění? Chtěli bychom být chvíli jen sami se sebou? A pak by přišlo podivné zklidnění a pokoj v našem srdci (?). Něco takového, ještě mnohem víc pro nás udělal v těchto třech dnech Ježíš z Nazareta, nazývaný Kristus, Bůh a člověk. Ano, jsou to tři klíčově dny našeho života…, protože…

„Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a hrobu.” (kniha Zjevení 1,17c-18)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha