Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pastýřský list zaslal otec arcibiskup na 22. června 2014. Text naleznete zde.