Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Jana Vianneye, kněze.

Středa: svátek Proměnění Páně.

Pátek: památka sv. Dominika, zakladatele řádu.

Sobota: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.