Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V letošním roce se mají ve farních společenstvích konat modlitební shromáždění na místech, které poukazují na oběti konfliktu Velké války. Ve spolupráci s ÚMČ Praha 6 proběhne tato modlitba v naší farnosti ve středu 3. září 2014 v 17.00 u pomníku obětí 1. a 2. světové války v ulici 8. listopadu, naproti klášteru nad schody. Někteří z nás každý dech chodí právě kolem tohoto pomníku „neznámým hrdinům.” Máme příležitost, jak si uvědomit význam takových míst.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha