Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V letošním roce se mají ve farních společenstvích konat modlitební shromáždění na místech, které poukazují na oběti konfliktu Velké války. Ve spolupráci s ÚMČ Praha 6 proběhne tato modlitba v naší farnosti ve středu 3. září 2014 v 17.00 u pomníku obětí 1. a 2. světové války v ulici 8. listopadu, naproti klášteru nad schody. Někteří z nás každý dech chodí právě kolem tohoto pomníku „neznámým hrdinům.“ Máme příležitost, jak si uvědomit význam takových míst.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti