Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Anežka Česká, jako dcera Přemysla Otakara I. jistě mohla svůj život prožít chráněna zdmi královských paláců. Skutečnost byla jiná. Své království a opravdové bohatství objevila pomoci chudým a starosti o nemocné. K tomu by neměla sil bez upřímného a hlubokého vztahu ke Kristu – jeho království uskutečňovala. V Božím království nalezla svobodu. Proto je naším vzorem, abychom viděli, rozlišovali, a trpělivě hledali skutečnou svobodu.

Otče náš […] Přijď tvé království. (Matoušovo evangelium 6, 9-13)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti