Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vánoce jsou za námi, jaro (Velikonoce) daleko před námi. Co s tím dělat? My nemusíme dělat nic, nechme působit Toho, kdo se „nám, nám narodil.“ Na slavnost Zjevení, Epifanie 6. ledna se nám představil Král. Vládne trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním…, jeho vládním programem je láska… pro toho, kdo o tyto poklady stojí.

Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo (prorok Izaiáš 42, 3)