Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý pátek v době postní od 20.00 do 21.00 v bazilice. Letos formou Lectio divina, rozjímavou četbou jednoho z biblických textů nadcházející postní neděle. Nedělní texty budou rozdány na lavicích, abychom se na ně mohli nejprve v tichu připravit.

V době postní máme více času věnovat modlitbě a slyšení Božího slova. Písmo je hlubokým zdrojem povzbuzení a pomoci v jakékoli situaci, proto jej (nejen) řeholníci v klášteře vnímáme jako skutečné božské čtení (Lectio divina), které dokáže proniknout i do skrytých koutů naší duše, kde bychom neočekávali pohnutí naší vlastní vůle.

Před eucharistickým Kristem chceme prosit nejprve o dary Ducha svatého (Veni Sancte), číst jeden z biblických úryvků nadcházející neděle (Lectio), rozjímat, proč zrovna tato slova slyšíme (Meditatio), modlit se (Oratio), nechat Boží slovo proniknout náš život (Contemplatio) a jít posilněni tímto slovem do každodenních situací (Actio).

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha