Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý pátek v době postní od 20.00 do 21.00 v bazilice. Letos formou Lectio divina, rozjímavou četbou jednoho z biblických textů nadcházející postní neděle. Nedělní texty budou rozdány na lavicích, abychom se na ně mohli nejprve v tichu připravit.

V době postní máme více času věnovat modlitbě a slyšení Božího slova. Písmo je hlubokým zdrojem povzbuzení a pomoci v jakékoli situaci, proto jej (nejen) řeholníci v klášteře vnímáme jako skutečné božské čtení (Lectio divina), které dokáže proniknout i do skrytých koutů naší duše, kde bychom neočekávali pohnutí naší vlastní vůle.

Před eucharistickým Kristem chceme prosit nejprve o dary Ducha svatého (Veni Sancte), číst jeden z biblických úryvků nadcházející neděle (Lectio), rozjímat, proč zrovna tato slova slyšíme (Meditatio), modlit se (Oratio), nechat Boží slovo proniknout náš život (Contemplatio) a jít posilněni tímto slovem do každodenních situací (Actio).

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti