Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Semitské kočovné národy dobře rozuměly vztahu pastýře k ovcím. Bůh ke svému lidu hovoří srozumitelným jazykem. Proto v Bibli čteme o Ježíši Kristu jako o Dobrém Pastýři. Ten totiž vede své ovce jen na dobré a bezpečné pastviny.

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. (evangelium podle Jana 10, 11)