Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Popel je symbolem pomíjivosti (člověka, světa…). Naši předkové ale dobře věděli, že zároveň pomáhá k obnově, očišťuje a chrání. To, co se nám rozpadá pod rukama, může být proměněno novým začátkem. Proto se necháváme značit popelem, ne proto, že je vše ztraceno, ale pro novou šanci – být lepší. Aby z nás nezbyl jednou opravdu jen ten popel…

Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost (Žalm 51, 8)