Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli  11. března 2018 tomu bude deset let, co zemřel pan Jaroslav Orel.

Při  příležitosti tohoto výročí pěvecký  soubor Amici musicae antiquae, který Jaroslav Orel založil a 55 let vedl, provede 11.3. 2018

při mši svaté v katedrále sv. Víta v 10 hod. a

při zádušní mši svaté v basilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v 18 hod.

část jeho mše „Mane surgentes“ a skladby renesančních autorů, dvousborové Palestrinovo „Stabat Mater“,  „Vere languores nostros“  od T.L. da Victoria a další.