Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Josefa, dělníka. Měsíc květen je zasvěcen Matce Boží Panně Marii, po celý měsíc tedy vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté budeme zpívat mariánské litanie.

Středa: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Ve 20.00 se koná v basilice modlitba v duchu komunity Taizé.

Čtvrtek: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Večerní mše svatá je za + P. Františka Jedličku, který působil v naší farnosti v období komunistického útlaku.

Pátek: 1. pátek v měsíci. Příležitost k soukromé adoraci je od 16.00, požehnání v 17.45, mše svatá v 18.00.

Neděle: v 11.00 na Bílé Hoře uděluje otec biskup Karel Herbst svátost biřmování.

Neděle 13. května 2018: V areálu kláštera se koná naše farní Misijní neděle, benefiční akce, kterou připravují naše oddíly děvčat a skautů, celý den se nazývá: „Na světě nejsme sami.“ Letos podpoříme činnost komunitního centra pro osoby s autismem v Hřebči u Kladna. Celý den zahájíme mší svatou v 9.00, následuje program před kostelem a v zahradě kláštera.

Předminulý víkend se konal dobročinný Bazar, výtěžek činí 4 080Kč, tyto peníze budou věnovány jedné rodině v nouzi. Zbylé oblečení si pro své potřeby odvezla charita Šluknov. Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli.

Již několik let sbíráme poštovní známky. Jistou dobu u charitní nástěnky v kostele chyběla schránka, nyní je opravena. Poštovní známky zasíláme občanskému hnutí Rodina do Pardubic, výsledkem sběru známek je pomoc lidem strádajícím v zemích tzv. třetího světa. Více podrobností v aktuálním Zpravodaji a na našich informačních místech.

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti