Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dvě jména, dva pilíře, dva základy rodiny církve. Petr od počátku stál při evangeliu, ale i on musel projít konverzí. Pavel naopak od počátku stál proti křesťanům, nakonec i on prošel konverzí. Základem je tedy proměna, obrat k dobrému. Základem každého jednotlivce i společenství je proměna… 

Pán stál při mně a dal mi sílu… (2 Tim 4, 17) 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha