Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Píšeme velké „P“, protože toto období je očekáváním Příchodu Ježíše Krista. V uplynulém roce jsme možná spoustu věcí očekávali, na spoustu lidí čekávali. Ne všechno (nám) „přišlo“ tak, jak jsme si představovali. Ne každý vešel (do našeho života) tak, jak jsme chtěli. Advent, je nový čas, NOVÝ liturgický (církevní) ROK…, kdy můžeme do svého života nechat Přijít Boha. On se nikdy neopozdí, nezklame, ale také nikdy nevnucuje. V Něm je to tajemství, nad kterým o Vánocích tak žasneme. 

Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi můh Bůh, můj spasitel (Žalm 25)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha