Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Píšeme velké „P“, protože toto období je očekáváním Příchodu Ježíše Krista. V uplynulém roce jsme možná spoustu věcí očekávali, na spoustu lidí čekávali. Ne všechno (nám) „přišlo“ tak, jak jsme si představovali. Ne každý vešel (do našeho života) tak, jak jsme chtěli. Advent, je nový čas, NOVÝ liturgický (církevní) ROK…, kdy můžeme do svého života nechat Přijít Boha. On se nikdy neopozdí, nezklame, ale také nikdy nevnucuje. V Něm je to tajemství, nad kterým o Vánocích tak žasneme.

Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi můh Bůh, můj spasitel (Žalm 25)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti