Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na světě nejsme sami

17. leden, čtvrtek. Česká republika cvaká zuby pod nadvládou mrazivých teplot, zatímco Terezka, členka dívčího oddílu Arachné, a Honza, skaut z oddílu Jeleni, spolu s dalšími českými poutníky vyrážejí v tropických vedrech na tzv. misii do chudé vesničky uprostřed Panamského pralesa, kam přichází s evangeliem a povzbuzením k prohloubení života víry.

28. duben, neděle. Jsou to právě oddíly Arachné a Jelenů, kdo organizují misijní den „Na světě nejsme sami“ v naší Břevnovské farnosti. Shodou okolností je tato neděle nedělí Božího milosrdenství. A právě hlásání zvěsti o Božím milosrdenství a Věčném životě je epicentrem služby misionářů. Konkrétní projev našeho milosrdenství na dané akci zakusí sirotci ve Středoafrické republice.

Jakkoliv nepravděpodobným se zdálo, že radostnou zvěst evangelia do pralesa Centrální Ameriky přijdou hlásat mladí z nejateističtější země vzdálené Evropy, a že podpory sirotkům v bájné Africe se dostane z jedné lokální farnosti téže země, v Božím záměru to tak bylo.

Bylo by však škoda, kdyby se misijní rozměr této neděle smrsknul pouze na materiální pomoc dětem v zemi, kterou drtivá většina z nás nikdy nenavštíví. Pověření k misii, hlásání evangelia, máme všichni a víc než kdy jindy je pro nás výzvou právě dnes a právě v našich geografických podmínkách. Tak kéž s pomocí Boží svým životem, svými postoji, gesty, výrazem ve tváři a nakonec i slovním projevem dáváme najevo, že jsme těmi, kteří milosrdenství přijali a dovedou jej také rozdávat. Kéž tak, jak nám v tyto dny voní rozkvetlé stromy a probouzející se květena, tak nechť i z nás je vonět život Kristův. A nechť i tato neděle a program připravený našimi oddíly jsou pro nás k tomu povzbuzením a naši aplikaci Božího milosrdenství ať nepocítí jen oni afričtí sirotci, ale třeba i náš soused, kolega v práci či členové vlastní rodiny.

VIVA Vzkříšený Kristus!

br. Bruno Maria OSB

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha