Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 10. listopadu 2019 v 17.00 se setkáme při modlitbě na Bílé Hoře. Při vzpomínce na oběti bitvy na Bílé Hoře se budeme společně modlit s Danielem Ženatým, synodním seniorem Českobratrské církve evangelické a předsedou Ekumenické rady církví, s Tomášem Holubem, biskupem plzeňským a předsedou rady ČBK pro ekumenismus.