Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vzhledem ke Stavu nouze vyhlášenému vládou ČR a všemi opatřeními s tím souvisejícími jsou v naší farnosti zrušeny všechny nedělní bohoslužby s veřejnou účastí až do odvolání.

Věřící jsou dle vyjádření biskupů dispenzováni od povinnosti účastnit se nedělních bohoslužeb. Tam, kde je to možné, kostely mají zůstat otevřené v určitém režimu pro nedělní přijetí Eucharistie (příp. možnost svátosti smíření). U sv. Markéty byly stanoveny 4 časové úseky: sobota 18.00-19.00, neděle 7.00-8.00, 10.00-11.30 a 18.00-19.30.

Bratři benediktini (a sestry benediktinky) budou slavit mši svatou u sv. Markéty vždy v neděli v 9.00. Při této mši svaté budou kněží slavit eucharistii na všechny nedělní úmysly, které věřící u nás dosud objednali. Samozřejmě i nadále je možné objednávat úmysly slavení eucharistie (nejlépe prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky – sms zprávou). Pokusíme se vždy tuto nedělní bohoslužbu v 9.00 přenášet po internetu, sledujte farní nebo klášterní web. Kněží a služebníci Eucharistie jsou připraveni na požádání donést svaté přijímání domů seniorům.

Až do odvolání se ruší: pobožnosti křížové cesty, výuka náboženství, biblická hodina, setkání seniorů.

Je třeba i nadále se podílet na financování našeho farního života, provozu kostela apod. Za tímto účelem je v kostele vzadu za lavicemi pokladnička, nebo využijte možnosti finančního převodu na účet.

Od pondělí do středy včetně zůstanou zachovány mše svaté (v počtu do 20 osob z řad veřejnosti) v 7.00 a v 18.00. Ve středu budeme informovat o zbytku týdne (situace se vyvíjí každým dnem). Zatím zůstane zachována Postní páteční adorace (v počtu do 20 osob z řad veřejnosti).

Čtvrtek: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Sobota: svátek Zesnutí svatého Benedikta.

Sledujte každý den naše farní a klášterní internetové stránky.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti