Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vzhledem ke Stavu nouze vyhlášenému vládou ČR a všemi opatřeními s tím souvisejícími jsou v naší farnosti zrušeny všechny nedělní bohoslužby s veřejnou účastí až do odvolání.

Věřící jsou dle vyjádření biskupů dispenzováni od povinnosti účastnit se nedělních bohoslužeb. Tam, kde je to možné, kostely mají zůstat otevřené v určitém režimu pro nedělní přijetí Eucharistie (příp. možnost svátosti smíření). U sv. Markéty byly stanoveny 4 časové úseky: sobota 18.00-19.00, neděle 7.00-8.00, 10.00-11.30 a 18.00-19.30.

Bratři benediktini (a sestry benediktinky) budou slavit mši svatou u sv. Markéty vždy v neděli v 9.00. Při této mši svaté budou kněží slavit eucharistii na všechny nedělní úmysly, které věřící u nás dosud objednali. Samozřejmě i nadále je možné objednávat úmysly slavení eucharistie (nejlépe prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky – sms zprávou). Pokusíme se vždy tuto nedělní bohoslužbu v 9.00 přenášet po internetu, sledujte farní nebo klášterní web. Kněží a služebníci Eucharistie jsou připraveni na požádání donést svaté přijímání domů seniorům.

Až do odvolání se ruší: pobožnosti křížové cesty, výuka náboženství, biblická hodina, setkání seniorů.

Je třeba i nadále se podílet na financování našeho farního života, provozu kostela apod. Za tímto účelem je v kostele vzadu za lavicemi pokladnička, nebo využijte možnosti finančního převodu na účet.

Od pondělí do středy včetně zůstanou zachovány mše svaté (v počtu do 20 osob z řad veřejnosti) v 7.00 a v 18.00. Ve středu budeme informovat o zbytku týdne (situace se vyvíjí každým dnem). Zatím zůstane zachována Postní páteční adorace (v počtu do 20 osob z řad veřejnosti).

Čtvrtek: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Sobota: svátek Zesnutí svatého Benedikta.

Sledujte každý den naše farní a klášterní internetové stránky.