Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

10. května 2020 – 5. neděle velikonoční

1 Petr 2, 4 – 9

Staňte se živými kameny.

Stavíme společný dům! V našem společenství se odvíjí aktivita spojená s tímto novozákonním textem – primárně pro děti, ale může se zapojit kdokoli. Dnešní nedělní Boží slovo přináší právě úryvek o živých kamenech. Základním kamenem je Kristus. Stavitelé jej nejprve odhodili, ale stal se i kamenem nárožním, spojujícím různé strany stavby Božího domu, Božího chrámu, kterým jsme my sami. Takovou stavbu nemohou zmařit lidé nevěřící v záměr Boží. V době velikonoční si uvědomujeme spojitost mezi odvržením a přijetím. Sami bychom mohli spočítat tolik zkušeností s tím, co znamená odmítnutí, co znamená přijetí, znovupřijetí… Ve velikonočním tajemství, v Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném, se tyto dvě lidské zkušenosti spojují ve vztah. Podle definitivního Otcova stavebního plánu má šanci i ten, kdo byl odvržen. Uvědomujeme si, že neděle vzkříšení by nebyla bez Velkého pátku. Ze základů stavby, které položil Ježíš svým veřejným působením, nejprve vyrostl vertikální a horizontální trám, stavební prvek, který předchází celkové podobě a významu stavby – Kristův kříž. Na něm spočívá zaměření stavby. On je tím geodetickým vyměřením rozměrů stavby Božího domu – církve pro záchranu člověka. Ale Boží stavba nevznikne bez nás, živých kamenů. Můžeme se tedy stát živými kameny pro společnou stavbu. Každý má své místo, takové, které zapadá do Božího konceptu stavby. Dále je Syn Boží v listu Petrově nazván i nárožním kvádrem, který rozráží různé proudy sil ohrožující stavbu (můžeme si například představit nějaký přírodní živel). To dokazuje realizaci stavby domu ve skutečném světě, ne na odlehlém místě a v závětří. Ježíš tak vystavuje dokonce své tělo všem útokům těch, kdo nevěří, na Golgotě až do krajnosti. To vše za nás, za ostatní kameny… Proto máme my sílu k překonání všech potíží a strachů. Nezapomínejme v souvislosti s vlnou oné nakažlivé nemoci s tímto nezastupitelným prvkem stavby domu církve, stavby společného domu Božího. Ježíš je ten, kdo nese (základ), kdo chrání (nároží). Tak se staneme živými kameny. S vědomím všech souvislostí dokážeme lépe přijmout záměr Stavitele, plán Stvořitele. Náš život se pak bude odvíjet v naději, nikoli v destrukci. Nic se už nemusí hroutit jako domeček z karet… Velikonoční neděle je pro tato objevování časem příhodným.

I o této neděli tedy pokračujeme, nezapomeňme si i dnes vpředu v bazilice vzít další šablonu pro nový kámen 5. neděle velikonoční. Požehnanou neděli! + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha