Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý po 11. neděli v mezidobí

Mt 5, 43 – 48

Nespokojit se s průměrem.

Biblický text srovnává lásku k těm, kdo nás milují s láskou k našim nepřátelům. Dá se vůbec tento dvojí postoj srovnávat? Není těžké mít kladný vztah k někomu, s kým si rozumíme. Není ale také těžké se odvracet od lidí, s nimiž dlouhodobě zápasíme, čím déle, tím více se nabaluje antipatií a důvodů k nenávisti. Křesťanství není o nabídce snadných řešení, ale učíme se v něm nacházet cesty, kudy se vydat, pravda, výsledek nemusí být na první pokus dokonalý, ale dokonalost cílem je. „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Dokonalost ve vyrovnání se s druhými, ve spravedlivém poměru ke všem nehledejme u sebe, ale v příkladu Otce, jak říká dnes Ježíš. Nezalekněme se hned Boží nejvyšší dokonalosti, která je pro obyčejného smrtelníka nedosažitelná. Ale vezměme, co je pro nás ve snaze o dokonalost přístupné. Už jenom ten fakt, že nejsme jen „smrtelníky,” ale lidmi křesťanské naděje a života ve vzkříšení. Začněme jednoduchou zprávou pochopitelnou i pro nevěřícího člověka: postavíme-li dva protivníky na přímé slunce nebo do průtrže mračen, slunce na jednoho z nich svítit nepřestane, stejně tak déšť zkropí oba stejně (srov. Mt 5, 45). Každému z nás dostáváme stejnou měrou příležitost uvědomit si, co je třeba pro život věčný. Tato výchozí myšlenka nám může pomoci v přijetí nesnadného úkolu nejen neodporovat zlému (srov. Mt 5, 39), ale dokonce se modlit za své nepřátele (srov. Mt 5, 44). Modlitba je prvním stupněm k rozvoji vztahu, respektive k jeho evangelijní dokonalé podobě. Modlitba není konfrontační střet s druhým člověkem, ale prostor působení Ducha svatého. Dokonce i požehnání – konané, dávané, říkané dobro – (v Ekumenickém překladu Písma taméž) nám nabízí „lehčí“ variantu v rozvíjení evangelijního vztahu k druhým lidem, tedy dokonce i k našim nepřátelům. V tomto slova smyslu se nespokojujme s průměrností. V cestě k dokonalosti začněme pohledem na naše společné výchozí pozice všech lidí. Nebojme se nových začátků, s pomocí Boží pak zjistíme, že se nevracíme zpět na startovní čáru, ale nějaký úsek cesty je za námi.

S požehnáním všem dobrým úmyslům a snahám! + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha