Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 29. května 2022 v areálu poutního místa na Bílé Hoře se koná tematické odpoledne k obnovení reliéfu hlavního portálu. 14.00 přednáška prof. Jana Royta; 15.00 požehnání s duchovním slovem abatyše Francescy; 16.30 houslový koncert sr. Magdaleny Fuxové OSB; 18.00 modlitba nešpor.