Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ježíš se setkává se Samařskou ženou. Překračuje tak doposud zavedené zvyky náboženské, sociální a kulturní. Odvaha k překročení pomyslných stínů vlastních i ve společenství může znamenat nečekaná a občerstvující setkání pro nás i pro tzv. vyloučené…

Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla (to) lidem (srov. Jan 4, 5 – 42)