Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho odchod od nás. Návrat k Otci přináší nový rozměr jeho přítomnosti. Žije mezi námi novým způsobem. Je v každém prostoru a času, nablízku každému člověku. Duch svatý nás tomu učí…

Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela (Mk 16, 20)