Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Je to jen jedno ze slov, které užívá liturgický kalendář? Prožíváme čas mezi nocemi a Velikonocemi. Mezidobí bylo vždy časem naděje (zelená – barva naděje), protože se blíží něco velikého, něco nevšedního. Abychom prožili neděli, je třeba všedních dnů. Všední dny dávají vyniknout velikým svátkům, na ty největší se už 18. února začneme chystat.

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. (kniha Kazatel 3, 1)