Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Je to jen jedno ze slov, které užívá liturgický kalendář? Prožíváme čas mezi nocemi a Velikonocemi. Mezidobí bylo vždy časem naděje (zelená – barva naděje), protože se blíží něco velikého, něco nevšedního. Abychom prožili neděli, je třeba všedních dnů. Všední dny dávají vyniknout velikým svátkům, na ty největší se už 18. února začneme chystat.

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. (kniha Kazatel 3, 1)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti