Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Světový den nemocných 11. února 2018. Nemoc vždy provázela člověka. Nemůžeme nemoc považovat za Boží trest, ale skrze víru v ní vidět účast na díle Ježíše Krista, trpícího a vítězného. A právě pro realitu Ježíšova vítězství nad smrtí máme sílu nemoc nést a unést.

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Matouš 11, 28-30)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti