Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Světový den nemocných 11. února 2018. Nemoc vždy provázela člověka. Nemůžeme nemoc považovat za Boží trest, ale skrze víru v ní vidět účast na díle Ježíše Krista, trpícího a vítězného. A právě pro realitu Ježíšova vítězství nad smrtí máme sílu nemoc nést a unést. 

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Matouš 11, 28 – 30)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha