Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Velikonoční Triduum (Velký pátek, Bílá sobota, Zmrtvýchvstání Páně /neděle/), tří klíčové dny našeho života. Co s pomyslnými třemi dny v životě? Obdarování bližních, rozloučení? Oběť pro druhé, odpuštění? Chtěli bychom být chvíli jen sami se svými rodiči? A pak by přišlo podivné zklidnění a pokoj v našem srdci (?). Ještě mnohem víc pro nás udělal Ježíš z Nazareta, nazývaný Kristus, Bůh a člověk. Ano, jsou to tři klíčově dny našeho života… 

„Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a hrobu.” (kniha Zjevení 1,17c-18)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha