Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve složité době nás stojí mnoho sil zachovat si klid, vnitřní pokoj a rozvahu. Pokračovat dál, jak jen to je možné… I taková může být postní výzva… 

A tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. (Mt 6, 18)