Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mk 4, 35-41

Vstoupit na loď a přeplavit se na druhý břeh… Ale cesta není bez náhlých změn „povětří,“ i „plachtoví“ se vlivem prudkých změn může trhat… Bůh je stále s námi, i přes zdánlivé mlčení. Bouří tak naše cesta nekončí. Cílem je pokoj, čas nemít už strach, ale bázeň, tedy úžas nad obratem k dobrému…

A vítr ustal a zavládlo úplné ticho (Mk 4, 39b)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti