Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mk 4, 35 – 41

Vstoupit na loď a přeplavit se na druhý břeh… Ale cesta není bez náhlých změn „povětří,“ i „plachtoví“ se vlivem prudkých změn může trhat… Bůh je stále s námi, i přes zdánlivé mlčení. Bouří tak naše cesta nekončí. Cílem je pokoj, čas nemít už strach, ale bázeň, tedy úžas nad obratem k dobrému… 

A vítr ustal a zavládlo úplné ticho (Mk 4, 39b)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha