Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mk 4, 35-41

Vstoupit na loď a přeplavit se na druhý břeh… Ale cesta není bez náhlých změn „povětří,“ i „plachtoví“ se vlivem prudkých změn může trhat… Bůh je stále s námi, i přes zdánlivé mlčení. Bouří tak naše cesta nekončí. Cílem je pokoj, čas nemít už strach, ale bázeň, tedy úžas nad obratem k dobrému…

A vítr ustal a zavládlo úplné ticho (Mk 4, 39b)