Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Rodina – zázrak! „Kdo by to byl řekl…,” myslí si manželé s dětmi po 10 a více letech života v rodině. Bůh dokáže více, než si myslíme, nesvazujme ho svou nedůvěrou… Zvláště Bůh dokáže divy, když sebereme poslední síly druhým znovu a znovu odpustit. Tak jako Bůh odpouští nám, znovu a znovu…

Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. (list Kolosanům 3, 13)