Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

V neděli 5. 3. 2017 se na faře baziliky sv.Markéty od 15 hodin opět sejdou senioři. Tématem setkání bude „Postní zastavení”  s P.Václavem Jiřím Snětinou OSB. Všichni jsou srdečně zváni!
Každý pátek v době postní od 20.00 do 21.00 v bazilice. Letos formou Lectio divina, rozjímavou četbou jednoho z biblických textů nadcházející postní neděle. Nedělní texty budou rozdány na lavicích, abychom se na ně mohli nejprve v tichu připravit. V době postní máme více… Celý příspěvek
„Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintenzivnil duchovní život prostřednictvím posvátných prostředků, které nám církev nabízí: půst, modlitba, almužna. V základě toho všeho spočívá Boží slovo, k jehož vytrvalejšímu poslechu a meditaci jsme v tomto období zváni“ (Poselství papeže Františka k postní době… Celý příspěvek
V aktuálním čísle Katolického týdeníku (č. 7) najdeme v příloze Pražská arcidiecéze rozsáhlý článek o našem farníkovi prof. Juraji Straussovi. Stalo se tak u příležitosti jeho 100. narozenin, které oslavil 18. ledna t.r. Prof. Strauss je významnou osobností naší vědy a dějin státu. Přináší nám jedinečné svědectví své vlastní konverze, prohloubení víry… Celý příspěvek
Důvodem opravy je nalezené ložisko aktivního červotoče a odpadávající natupo lepené římsy. Podstavec projde ozařováním a penetrací. Římsy budou ještě po obvyklém restaurátorském postupu fixovány vloženými kolíky, které také chrání proti otřesům při transportu. Děkujeme za Vaše příspěvky do kostelní sbírky.
26. února 2017 začneme mší svatou v 9.00, která bude s katechezí pro děti. Po mši jako vždy následuje setkání u kávy a čaje, ale tentokrát ve Vojtěšce, protože budeme připravovat popel z ratolestí Květné neděle na letošní Popeleční středu. Přinesme tedy s sebou ratolesti z loňské Květné… Celý příspěvek
V úterý 21. února 2017 od 20.00 v bazilice. Modlitba v duchu ekumenické komunity, která žije ve francouzské vesnici Taizé. Jedná se o rozjímavý způsob modlitby, jejíž nosným prvkem jsou originální texty a písně. Modlitba Taizé ale také znamená ztišení se, prosby, díky, chvály… Je to příležitost ke společnému zastavení se pro křesťany všech vyznání (denominací).
V okruhu památky Panny Marie Lurdské (11. února) je možné přistoupit ke svátosti nemocných (více o svátosti nemocných najdete na našich stránkách).  11. února 2017 v 18.00 a 12. února 2017 v 7.30 v bazilice svaté Markéty, v neděli je možné dovézt nemocné auty až ke kostelu. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha… Celý příspěvek
Zdravotní stav kardinála Miloslava Vlka se zhoršil, zahrňme našeho emeritního arcibiskupa do svých modliteb. Přiložená fotografie je z facebooku Cesty 121. Někdo neznámý před byt kard. Vlka vyvěsil tento nápis. Občanské sdružení Cesta 121 se věnuje kněžím, kteří se pro svůj zdravotní stav již o sebe postarat nemohou.
V sobotu 11. února 2017 si připomeneme památku Panny Marie Lurdské, při této příležitosti je možné přistoupit ke svátosti nemocných, je to zároveň Světový den nemocných. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří,… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha