Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

V rámci už takto rozšířených prohlídek kláštera o posvícení byly letos zpřístupněny částečně i klauzurní prostory. Návštěvnost je vysoká a zájem lidí upřímný. Přijďte i vy se za symbolické vstupné podívat tam, kam všednodenní oko nedohlédne. Zítra začínáme po mši svaté, tj. v 10.30 a prostory se uzavírají v 17.00. Dozvíte se něco více o mnišském životě.
13. října 2012 v 10.00 v pražské katedrále proběhne blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků, Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů. Jedná se o mimořádnou duchovní událost v dějinách naší církve. Přijďme poděkovat za to, že máme vzory života. Tato mimořádná slavnost může být příležitostí, jak se učit vzory života hledat. Další informace na webových stránkách blahořečení.
V předvečer svatého Václava jsme se v rámci vigilie pomodlili za národ. Je obvyklé žehrat na poměry v naší zemi, ale co může křesťan udělat vždy a za každých okolností je modlitba. Uvědomili jsme si, že všechno stvořené se vrací k svému počátku. Síla víry láme… Celý příspěvek
V neděli 30. září 2012 uplyne 5 let od žehnání našich varhan. Mše svaté v 7.30 a 18.00 budou slaveny na úmysl „za dobrodince našich varhan.” I při mši svaté v 9.00 (vždy na úmysl za celou farnost) vzpomeneme v přímluvách na všechny, kteří jakkoli pomohli… Celý příspěvek
V neděli 23. září 2012 jsme vybrali při ohlášené sbírce na potřeby výuky náboženství a katechezí pro děti naší farnosti 31 391Kč. Z částky zaplatíme doplatek 22 686Kč za mobiliář ve farní chodbě (pro potřeby Nedělní školy a bohoslužeb se zaměřením na děti).… Celý příspěvek
V neděli 30. září 2012 v 10.00 v kostele sv. Václava v Praze 10-Vršovicích přijme Jan Rückl jáhenské svěcení z rukou Mons. Václava Malého. Protože Jan vyrůstal v naší farnosti, jsme srdečně zváni na tuto slavnost. Vyprošujeme mu hojnost darů Ducha svatého do nové služby, dostatek přátel a pomocných rukou z řad laiků, jeho rodině na přímluvu sv. Zdislavy Boží požehnání. Další informace viz níže (28. 8. 2012).
V pátek 31. srpna t. r. zemřel kardinál Carlo Maria Martini, emeritní milánský arcibiskup. Pojí nás s ním několik skutečností. Narodil se 15. února 1927 v Turíně, v r. 1944 vstoupil k jezuitům, kněžské svěcení přijal 13. července 1952 (na slavnost sv. Markéty…). O deset let… Celý příspěvek
V neděli 9. září vychází nový Zpravodaj, v němž se dozvíte o dění v měsících září a říjen. Další a i podrobnější informace naleznete na těchto stránkách pod náležitými rubrikami. Zpravodaj je k dispozici vzadu v kostele za dobrovolný příspěvek. Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha