Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

Ve středu 5. 12. 2012 se od 16hod v naší basilice uskuteční setkání dětí se svatým Mikulášem. Prosíme rodiče, aby pro každé dítě, které přivedou, připravili balíček v hodnotě přibližně 50Kč. Měl by obsahovat např. ovoce, čokoládu či perník se svatomikulášským motivem,… Celý příspěvek
Otec arcibiskup Dominik zve všechny, kdo letos přijali svátost biřmovaní do katedrály na společné slavení eucharistie dne 24. listopadu v 10.00. Při této bohoslužbě chceme poděkovat za dary Ducha Svatého a vše, co přinesl rok biřmování v přípravě na 1150. výročí příchodu sv.… Celý příspěvek
9. listopadu celá církev slaví výročí posvěcení lateránské baziliky. Dnes je snadné dovědět se víc o tomto chrámu, bazilice Nejsvětějšího Spasitele a sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Římě neboli lateránské bazilice. Pro nás břevnovské, je to zajímavý svátek ze dvou důvodů. Výročí (znovu)posvěcení… Celý příspěvek
Jak jste si asi všimli, byly vyspraveny spáry dlažby v celé ploše podlahy baziliky. Pohyb je po kostele zase o něco bezpečnější zvláště asi pro malé děti. Práce trvaly několik dní. Děkujeme třeba i za drobné finanční dary na opravy.
V neděli 4. listopadu bude k dispozici vzadu u knih v bazilice (i v kostele na Bílé Hoře) nový Zpravodaj (2012÷06). Jsou v něm některé základní informace o životě farnosti v listopadu a prosinci. Podrobnější aktualizaci sledujte na těchto stránkách. Prosíme o dobrovolný finanční příspěvek na tisk Zpravodaje. Děkujeme.
Příprava na svátost biřmování v r. 2013 začíná ve čtvrtek 6. prosince 2012 v 19.00 na faře. Zájemci se mohou hlásit P. Václavovi předem osobně nebo na farní mail.
31. října 1512 odhalil papež Julius II. při večerní modlitbě (nešporách) nové nástropní fresky v Sixtinské kapli. Světově známá Michelangelova výzdoba Sixtinské kaple ve Vatikánu promlouvá stále k lidem, kteří mají jen trochu otevřené srdce. Včera večer také při nešporách současný papež… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha