Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

I v čase přelomu prázdnin, uprostřed odpočinku je dost příležitostí, jak načerpat a povzbudit sebe i ostatní (nejen naše reprezentanty v Londýně…). Proměnění Páně (6. srpna). V Bibli (srov. Mk 9, 2 – 10) čteme příběh o tom, jak Ježíš vzal s sebou své tři učedníky na… Celý příspěvek
V neděli 22. července jsem se přidal ke slavení eucharistie v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách. Byl jsem mile překvapen, protože ještě v tento den místní církevní obec slavila patronku svého kostela svatou Markétu (její svátek připadá na 13. července). Byl jsem svědkem… Celý příspěvek
Dnes odjíždí starší členové našich oddílů Jeleni a Arachné na již obvyklé letní putování po Evropě. Zatímco loni se vydali do Itálie a Slovinska, letos zvolili jihovýchodní směr Bulharsko, Turecko. V předvečer jejich cesty jsme vše vložili do Božích rukou společným slavením eucharistie… Celý příspěvek
Začátkem července (7. července) jsem navštívil tábor našeho dívčího oddílu Arachné, tábořili u Osečan poblíž města Sedlčany. Přes mé již tradiční zpoždění při vyjížďkách na podobné akce jsem byl mile přivítán. V táborové kuchyni bylo už vše připraveno na mši svatou (plátno, kříž, svíce,… Celý příspěvek
V den, kdy se celá církev v naší zemi chystá na oslavu našich slovanských věrozvěstů, si v Čechách připomínáme památku sv. Prokopa, opata. V našem břevnovském společenství tento den slavíme jako svátek (viz život sv. Prokopa). Letos poprvé jsme díky pozvání kolegiální kapituly u Všech svatých na Hradčanech, směli… Celý příspěvek
S koncem školního roku je třeba včas myslet na rok příští. V kostele vzadu u knížek jsou k dispozici přihlášky na výuku náboženství a na přípravu k 1. svatému přijímání. Formace našich dětí ve víře je moc důležitá. Jistě jim pro jejich dospívání chceme poskytnout důvěryhodný prostor, kde by nalezly… Celý příspěvek
V neděli 10. června jsme prožili v letošním roce poslední mši svatou zaměřenou na děti. Na základě biblických textů jsme si s dětmi chtěli uvědomit, kde v našem životě stojí dobro a zlo, kdo je pro nás Bůh a naši rodiče. Děti přinesly s dary chleba… Celý příspěvek
Na svátek sv. Prokopa, opata 4. července je naše farnost zvána k ostatkům tohoto světce. Na programu jsou večerní chvály (nešpory) v 17.00 a poutní mše svatá v 18.00. P. Václav vyjde z baziliky v 16.00, všichni jste srdečně zváni ke krátké (pěší) pouti na místa spojená s počátky křesťanství v naší zemi v čase, kdy se připravujeme na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
V neděli 17. června od 15.00 se uskuteční koncert na naše (stále ještě) nové varhany. Studentka Hudební fakulty AMU Michaela Káčerková nám zprostředkuje díla J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, C. Ph. E. Bacha. Program: http://www.brevnov.cz/CS/kultura
Letos podruhé jsme otevřeli naši baziliku při mezinárodní akci Noc kostelů. Pro návštěvníky byl připraven program od 18.00 do 24.00. Od 19.00 do 21.00 i pro děti ve farních prostorách, kde se mohly zúčastnit her se světlem. Ostatní příchozí se mohli zažít mši svatou, vyslechnout si duchovní slovo,… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha