Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

Dne 2. ledna 2021 byla zvolena sr. Francesca (Stanislava) Šimuniová OSB abatyší v opatství Venio – Proměnění Páně v Mnichově a v Praze. Uvedení do služby abatyše, představené kláštera se má uskutečnit v sobotu 13. února 2021 v Mnichově. Sr. Francesca prosí o modlitbu zvláště v den své benedikce. Četná omezení neumožňují slavnost připravit pro veřejnost. 
Vyznání víry – Věřím v Ducha svatého Přinášíme Vám nový cyklus krátkých přednášek laického vzdělávání v základech naší víry pro dospělé a dospívající, které povede profesor Jan Sokol. Přednášky budou zveřejňovány pravidelně v pondělí na farních stránkách od 19. hodiny a na Facebooku. Odkaz na sérii na Facebooku:https://www.facebook.com/watch/farnostsvmarkety/2054104991390805/
MŠE SVATÉ S VEŘEJNOU ÚČASTÍ V BAZILICE SV. MARKÉTY pondělí až pátek v 7.00 a v 18.00 / Před každou mší v 18.00 se zpovídá. sobota v 7.00 Mše svatá pro mládež – vždy v úterý v 19.30 (od 2. února) Mše svatá pro seniory – vždy ve středu v 15.00 (od 3. února) Počet účastníků bohoslužeb v bazilice je nyní omezen na 25 osob. NEDĚLNÍ NEVEŘEJNÁ MŠE SVATÁ V BAZILICE SV. MARKÉTY Celý příspěvek
Od 1. února 2021 přidáváme ke stávajícímu pořadu bohoslužeb dvě další mše svaté. Každé úterý v 19.30 bude mše svatá zaměřena na mládež a studenty. Každou středu v 15.00 bude mše svatá zaměřena na seniory. Před oběma bohoslužbami se nezpovídá. Všechny ostatní mše svaté včetně zpovídání zůstávají zachované dle obvyklého pořádku.
Vyznání víry – credo. Přinášíme Vám nový cyklus krátkých přednášek laického vzdělávání v základech naší víry pro dospělé a dospívající, které povede profesor Jan Sokol. Přednášky budou zveřejňovány pravidelně v pondělí na farních stránkách od 19. hodiny a na Facebooku. Odkaz na sérii na Facebooku:https://www.facebook.com/watch/farnostsvmarkety/2054104991390805/
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha